Ενημέρωση
Νέα
Εκθέσεις
Δελτία Τύπου
Εκδηλώσεις
Περί Φωτός...
Συνεντεύξεις
Εταιρίες
Εκπαίδευση
Έργα Εταιριών
Ανεξάρτητοι Σχεδιαστές
Εργασίες
Άρθρα
Ιδέες & Λύσεις
Τεχνολογίες
Τεχνο - γνωσία
Περιήγηση
Προϊόντα
Επαγγελματικός
Εσωτερικών Χώρων
Εξωτερικών χώρων
LED
Διακοσμητικά
International Posts
Events
News
 
Διαφημιστικά Banner
Naxos island Greece
 
 
Ενημέρωση / Νέα
 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ... Ώρα μηδέν!  
Δημοσίευση: 13 Ιανουαρίου 2006
 

Ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά!

Πριν 6 μήνες περίπου είχαμε αναφερθεί στο θέμα της ανακύκλωσης των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, τα τέλη ανακύκλωσης, καθώς και την πρόθεση εταιρειών του χώρου μας για τη σύσταση εναλλακτικού φορέα διαχείρισης αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, ο οποίος θα διαχειρίζεται τα προϊόντα του κλάδου.

Λόγω της σοβαρότητος του θέματος και για την ενημέρωση των αναγνωστών του περιοδικού μας θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε εκτενέστερα στο θέμα και τις υποχρεώσεις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τους υπόχρεους (παραγωγούς και εισαγωγείς των ως άνω προϊόντων. Συγκεκριμένα :

? Στις 17/6/2004 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. φύλλου 905, η έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

? Από 1/7/2004 υφίσταται η υποχρέωση των Παραγωγών και Εισαγωγέων προϊόντων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να συμβληθούν με το εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ή εναλλακτικά να οργανώσουν Ατομικά ή Συλλογικά συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, για την απόσυρση και ανακύκλωση των προϊόντων τους και για τα οποία απαιτείται η έγκριση από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. (Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων). Η μη υπαγωγή των υπόχρεων σε κάποιο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, συνεπάγεται σοβαρά πρόστιμα για τους παραβάτες. 

? Ο εισαγωγέας ή παραγωγός που συμβάλλεται με το εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, υποχρεούται στην αναδρομική καταβολή εισφορών από την ημερομηνία έγκρισης του Συστήματος ήτοι τη 1/7/2004. 

? Σύμφωνα με το Π.Δ. αριθ. 117 Φ.Ε.Κ. Νο 82/5-3-2004, όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθενται στην αγορά από 13 Αυγούστου 2005, θα πρέπει να φέρουν το ειδικό σήμα της ανακύκλωσης. 

? Από 1/1/2006 Οι διανομείς υποχρεούνται να διακινούν στην αγορά μόνο τα είδη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού που είναι ενταγμένα σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης και να προμηθεύονται τα είδη αυτά από εισαγωγείς ή παραγωγούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παραγωγών. Η μη συμμόρφωση των εμπλεκομένων συνεπάγεται σοβαρές Διοικητικές, Αστικές αλλά και Ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες

? Ειδικότερα για τις εταιρείες του κλάδου, το άρθρο 4 του Π.Δ. 117 προβλέπει ότι από 1ης Ιουλίου 2006, οι λαμπτήρες πυράκτωσης και τα οικιακά φωτιστικά σώματα που διατίθενται στην αγορά δεν πρέπει να περιέχουν μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, πολυβρωμοδιφαινύλια (ΡΒΒ), ή (PBDE), με εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις.

Ολοκληρώνοντας τη συνοπτική παρουσίασή μας σχετικά με την ανακύκλωση και τα θέματα που θεωρούμε ότι ενδιαφέρουν τους δραστηριοποιούμενους στο χώρο του φωτισμού, θα πρέπει να αναφέρουμε τη σύσταση ενός νέου συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των προϊόντων των εταιρειών του κλάδου μας, με την επωνυμία ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.. Στην εταιρεία αυτή (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.), συμμετέχουν ως κύριοι μέτοχοι 48 φυσικά πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας, με δυνατότητα εξ όσων γνωρίζουμε, για συμμετοχή και νέων μετόχων, εφ' όσον υφίσταται ενδιαφέρον από εκπροσώπους εταιρειών του χώρου.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο νέος φορέας (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.),δεν έχει λάβει ακόμη την έγκριση από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., όπως επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι εισφορές για αυτούς που θα συμβληθούν στο νέο σύστημα θα είναι σημαντικά χαμηλότερες από αυτές της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. Εξυπακούεται ότι προαπαιτούμενο είναι η έγκριση του συστήματος από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.

 

 

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

Αναζήτηση
Newsletter
 
 
 
Facebook Group
 
 
Popular Articles
 
 
All rights reserved Copyright © 2004-2010 Όροι Χρήσης Powered by SEO.