Ενημέρωση
Νέα
Εκθέσεις
Δελτία Τύπου
Εκδηλώσεις
Περί Φωτός...
Συνεντεύξεις
Εταιρίες
Εκπαίδευση
Έργα Εταιριών
Ανεξάρτητοι Σχεδιαστές
Εργασίες
Άρθρα
Ιδέες & Λύσεις
Τεχνολογίες
Τεχνο - γνωσία
Περιήγηση
Προϊόντα
Επαγγελματικός
Εσωτερικών Χώρων
Εξωτερικών χώρων
LED
Διακοσμητικά
International Posts
Events
News
 
Διαφημιστικά Banner
φωτιστικά
 
 
Περί φωτός... / Εργασίες
 
Το φυσικό φως στο μουσείο  
Δημοσίευση: 27 Σεπτεμβρίου 2010
 

Ερευνητική εργασία η οποία περιλαμβάνει ανάλυση και μελέτη ενός συστήματος φωτισμού σε ένα εκθεσιακό χώρο (Της Αναστασίας Ακρίβου).

Ο φωτισμός μουσείων αποτελεί πρόκληση για τον αρχιτέκτονα καθώς απαιτείται ιδιαίτερη προσέγγιση. Η ικανοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων σε ένα αισθητικό περιβάλλον υψηλής ποιότητας και συμβολισμού πρέπει να διαφυλάσσει την προστασία και συντήρηση των εκθεμάτων. Παρουσιάζονται μουσεία σε διεθνές επίπεδο που κάνουν χρήση φυσικού φωτισμού με συστήματα καινοτομικά και μη.

Με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν, μελετάται το σύστημα φυσικού φωτισμού για εκθεσιακό χώρο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που δέχεται το φυσικό φως από πλάγια ανοίγματα και μέσω ανακλάσεων το κατευθύνει προς τα εκθέματα στο κέντρο του, τονίζοντας την τρισδιάστατη φύση τους με δέσμες φυσικού φωτός.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα ερευνητική εργασία ευρύτερο αντικείμενο μελέτης αποτελεί ο φωτισμός και διερευνάται πρώτα ως φυσικό φαινόμενο, δεύτερον σε σχέση με τα κτίρια και τέλος ειδικότερα σε χώρους εκθέσεων – μουσεία.

Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη:

Στο πρώτο μέρος, που αποτελεί το εισαγωγικό κομμάτι όσον αφορά το φωτισμό, ανιχνεύονται τα χαρακτηριστικά του φυσικού και τεχνητού φωτός και η σχέση που αυτό έχει με το κτίριο. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον αρχιτέκτονα κατά την αρχική φάση σχεδιασμού ενός κτιρίου, καθορίζουν τη συμπεριφορά που αυτό θα έχει σε σχέση με το φως. Τίθενται θέματα προσανατολισμού, μορφής του κτιρίου, θέσης των ανοιγμάτων και σε δεύτερο επίπεδο θέματα επιλογής των υαλοπινάκων, σκιάστρων και φωτιστικών.

Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια εξειδίκευση της έρευνας στη σχέση του φωτισμού με τους εκθεσιακούς χώρους, που λόγω της λειτουργίας τους, απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό σε αυτό το θέμα. Επίσης ερευνάται κατά πόσο το φυσικό φως μπορεί να είναι αποτελεσματική λύση για αυτό το είδος κτιρίου, με κριτήρια κατʼ αρχήν αρχιτεκτονικά, λειτουργικά και οικονομικά – ενεργειακά που πάνω απʼ όλα όμως διαφυλάσσουν την προστασία και καλή διατήρηση των εκθεμάτων. Παρουσιάζονται μουσεία σε διεθνές επίπεδο που κάνουν χρήση φυσικού φωτισμού με συστήματα καινοτομικά και μη.

Τέλος, με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο που έχει αναπτυχθεί και τα συμπεράσματα που μπορούν να προκύψουν, στο τρίτο και τελευταίο μέρος μελετάται το σύστημα φυσικού φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο, σε υφιστάμενο κτίριο στην πόλη του Βόλου. Στόχος της πρότασης είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα φωτισμού που δέχεται το φυσικό φως από πλάγια ανοίγματα και μέσω ανακλάσεων το κατευθύνει προς το κέντρο του εκθεσιακού χώρου όπου βρίσκονται τα εκθέματα. Η τρισδιάστατη φύση των έργων τονίζεται με τις δέσμες φυσικού φωτός που πέφτουν πάνω τους, ενώ δεν υπάρχει ανάγκη για μεγάλο περιορισμό των επιπέδων φωτισμού καθώς τα έργα δεν παρουσιάζουν σημαντική ευαισθησία στο φυσικό φως και τη φωτοχημική αντίδραση. Το σύστημα μπορεί με τροποποιήσεις ανάλογα με τη γεωγραφική θέση και τη θέση των ανοιγμάτων να αποτελέσει παράδειγμα εφαρμογής σε παρόμοια κτίρια.

Κατεβάστε τα 3 μέρη της εργασίας σε μορφή pdf: ΜΕΡΟΣ 1 (5.9ΜΒ), ΜΕΡΟΣ 2 (4.7ΜΒ), ΜΕΡΟΣ 3 (4.4ΜΒ).

Φοιτήτρια: Ακρίβου Αναστασία
Επιβλέπων Καθηγητής: Τσαγκρασούλης Άρης
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ημερομηνία εκπόνησης: Σεπτέμβριος 2010

 


Αναζήτηση
Newsletter
 
 
 
Facebook Group
 
 
Popular Articles
 
 
All rights reserved Copyright © 2004-2010 Όροι Χρήσης Powered by SEO.