Ενημέρωση
Νέα
Εκθέσεις
Δελτία Τύπου
Εκδηλώσεις
Περί Φωτός...
Συνεντεύξεις
Εταιρίες
Εκπαίδευση
Έργα Εταιριών
Ανεξάρτητοι Σχεδιαστές
Εργασίες
Άρθρα
Ιδέες & Λύσεις
Τεχνολογίες
Τεχνο - γνωσία
Περιήγηση
Προϊόντα
Επαγγελματικός
Εσωτερικών Χώρων
Εξωτερικών χώρων
LED
Διακοσμητικά
International Posts
Events
News
 
Διαφημιστικά Banner
φωτιστικά
 
 
Περί φωτός... / Εργασίες
 
ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ  
Δημοσίευση: 02 Ιουλίου 2009
 ...ΚΑΤΑ CIE 88-1990 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.
του Δημήτρη Χικιμτζή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΤΑ CIE 88-1990 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΧΙΚΙΜΤΖΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Β. ΤΟΠΑΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.

ΣΤΟΧΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο κυριότερος στόχος του οδικού φωτισμού είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσδίδοντας συνθήκες καλής ορατότητας για τους χρήστες του οδικού δικτύου. Ο σωστός οδικός φωτισμός μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον κατά τη διάρκεια της νύχτας για ανοιχτές οδούς και κατά τη διάρκεια της ημέρας για σήραγγες, όπου οι οδηγοί θα είναι σε θέση να εντοπίζουν έγκαιρα και με ακρίβεια τα όρια του δρόμου, καθώς και τα τυχόν εμπόδια και αντικείμενα που θα βρεθούν μπροστά τους στο οδόστρωμα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν με ασφάλεια.

Επιπλέον, η εγκατάσταση οδικού φωτισμού στοχεύει στην επίτευξη μιας ομαλής κυκλοφοριακής ροής, παρέχοντας βελτιωμένη απεικόνιση των γεωμετρικών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της οδού και δυνατότητες ασφαλέστερης προσπέρασης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η βέλτιστη χρήση, των υποδομών κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατά τη διάρκεια της ημέρας όσον αφορά τις σήραγγες και κάτω από ευρεία ποικιλία καιρικών συνθηκών.
Μία εγκατάσταση φωτισμού πρέπει να παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα να καθορίζει:

1. Την κατάσταση του δρόμου στο τμήμα που θα διανύσει στα επόμενα 5 ως 10 sec.

2. Τη θέση του οχήματος και την κίνηση του για το παραπάνω τμήμα.

3. Τη θέση και την κίνηση των άλλων οχημάτων, τα οποία ήδη χρησιμοποιούν ή πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το διάστημα αυτό.

4. Την ύπαρξη τυχόν εμποδίων στο οδόστρωμα στο εν λόγω τμήμα.

5. Τη σήμανση του δρόμου.

Έτσι ο οδηγός ενός κινούμενου οχήματος έχει τη δυνατότητα να προσλαμβάνει επαρκή οπτική πληροφορία για τη συνεχώς διαφοροποιούμενη θέα μπροστά του, ώστε να μπορεί να προχωρήσει με ασφάλεια, με λογική ταχύτητα κίνησης και να αντιδρά εγκαίρως στη σήμανση, κάνοντας τους σωστούς ελιγμούς. Στόχος του φωτισμού λοιπόν, είναι η δημιουργία ενός φωτεινού περιβάλλοντος και η μεγιστοποίηση της αντίθεσης λαμπρότητας μεταξύ των αντικειμένων και του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο γίνονται ορατά.

Η ανάλυση διαφόρων μελετών οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι θάνατοι και οι τραυματισμοί σε οδικά ατυχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορούν να μειωθούν σημαντικά αν εγκατασταθεί καλός φωτισμός στις παρακάτω κρίσιμες περιοχές του οδικού δικτύου:

- οδοί με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο.
- διασταυρώσεις.
- είσοδοι
- έξοδοι αυτοκινητοδρόμων.
- σήραγγες και υπόγειες διαβάσεις.
- γέφυρες.
- σταθμοί διοδίων.

Ο οδικός φωτισμός είναι μία σημαντική παράμετρος ασφάλειας και αποδοτικής λειτουργίας του οδικού δικτύου με την προϋπόθεση όμως να είναι αποτελεσματικός, δηλαδή να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά των εθνικών και διεθνών προδιαγραφών, οι οποίες εξασφαλίζουν την ποιότητα του συστήματος φωτισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στις σήραγγες ενσωματώνεται ένα μεγάλο πλήθος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που αφορούν κυρίως την ασφάλεια των χρηστών. Αυτές είναι φωτισμός, αερισμός, ανίχνευση καυσαερίων, πυρανίχνευση, πυρόσβεση, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, τηλέφωνα ανάγκης, σηματοδότηση και έλεγχος ύψους οχημάτων. Από αυτές οι πιο ενεργοβόρες είναι ο φωτισμός και για τις μεγάλου μήκους σήραγγες, και ο αερισμός.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προγράμματα κατασκευής του ΥΠΕΧΩΔΕ, εκτιμάται ότι στην Ελλάδα σήμερα κατασκευάζονται ή βρίσκονται υπό δημοπράτηση ο μεγαλύτερος αριθμός οδικών σηράγγων από οποιαδήποτε άλλη χώρα στο κόσμο.

Καθίσταται συνεπώς, αναγκαία η ορθολογική διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται όλο το εικοσιτετράωρο. Μια σωστή μελέτη σε συνδυασμό με τη σωστή κατασκευή και ρύθμιση του φωτισμού μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση (μέχρι και 80%) της ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται στον φωτισμό.

Μέρος της μελέτης μας περιλαμβάνει η εκμετάλλευση του Φυσικού Φωτισμού. Αυτή η δυνατότητα μας παρέχεται από το πρόγραμμα ADELINE.
Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι επομένως, ένα ειδικό θέμα μελέτης που αφορά τον φωτισμό οδικών σηράγγων κάνοντας χρήση του λογισμικού ADELINE, όπως και ειδικών προγραμμάτων για φωτισμό σηράγγων, το DPTunnel και το TULIP (TUnnel LIghting Program) .

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στα έργα που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στα έργα που έχουν ήδη κατασκευαστεί και παραδίδονται σε κυκλοφορία καθώς και στα έργα που δημοπρατούνται. Παρουσιάζεται επίσης η γενική κατάταξη της Ελλάδας σε μήκος σηράγγων παγκόσμια.

Στο κεφάλαιο 3 αναφέρονται τα βασικά φωτοτεχνικά μεγέθη, η λειτουργία του ανθρώπινου ματιού και οι αντιδράσεις που αυτό έχει σε σχέση με το φωτισμό.

Στο κεφάλαιο 4 αναλύονται οι βασικές αρχές που πρέπει να λάβουμε υπόψη προκειμένου να έχουμε καλό φωτισμό και οικονομική λειτουργία.

Στο κεφάλαιο 5 γίνεται περιγραφή των διαφόρων συστημάτων φωτισμού που υπάρχουν και δίνονται τα πλεονέκτημα ,τα μειονεκτήματα και η χρήση του καθενός.

Στο κεφάλαιο 6 δίνονται οι προδιαγραφές φωτισμού οδικών σηράγγων κατά CIE 88-1990 ( International Commission on Illumination ).

Στο κεφάλαιο 7 δίνονται πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ADELINE. Γίνεται εφαρμογή του προγράμματος και εξαγωγή αποτελεσμάτων από αυτό. Αναλύεται η μέθοδος εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση φυσικού φωτισμού στις σήραγγες.

Στο κεφάλαιο 8 εκτελούνται τα ειδικά για φωτισμό σηράγγων προγράμματα DPTunnel (Φωτοτεχνική μελέτη) και αποκτούμε μια εικόνα για το λογισμικό TULIP (TUnnel LIghting Program).

Στο κεφάλαιο 9 γίνεται αναφορά στους λαμπτήρες, τα φωτιστικά σώματα, στους μετρητές και στα συστήματα ελέγχου φωτισμού σηράγγων.

Στο κεφάλαιο 10 κλείνουμε με προτάσεις και στρατηγικές που καλούμαστε να εφαρμόσουμε στην Ελλαδα προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις της χώρας μας.

Τελειώνουμε με δύο παραρτήματα, όπου στο πρώτο γίνεται υπολογισμός του πέπλου λαμπρότητας και στο δεύτερο γίνεται αναφορά στη μεγαλύτερη οδική σήραγγα στο κόσμο καθώς και στις καινοτομίες που εφαρμόστηκαν σε αυτήν που αφορούν το φωτισμό.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη σε μορφή pdf, πατήστε ΕΔΩ.

 

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

Αναζήτηση
Newsletter
 
 
 
Facebook Group
 
 
Popular Articles
 
 
All rights reserved Copyright © 2004-2010 Όροι Χρήσης Powered by SEO.