Ενημέρωση
Νέα
Εκθέσεις
Δελτία Τύπου
Εκδηλώσεις
Περί Φωτός...
Συνεντεύξεις
Εταιρίες
Εκπαίδευση
Έργα Εταιριών
Ανεξάρτητοι Σχεδιαστές
Εργασίες
Άρθρα
Ιδέες & Λύσεις
Τεχνολογίες
Τεχνο - γνωσία
Περιήγηση
Προϊόντα
Επαγγελματικός
Εσωτερικών Χώρων
Εξωτερικών χώρων
LED
Διακοσμητικά
International Posts
Events
News
 
Διαφημιστικά Banner
φωτιστικά
 
 
Περί φωτός... / Εργασίες
 
Φωτισμός Δρόμων και Εξοικονόμηση Ενέργειας  
Δημοσίευση: 03 Νοεμβρίου 2009
 

Μεταπτυχιακή εργασία του Μάριου Βαλσαμάκη.
Επιβλέπων καθηγητής
Φραγκίσκος Β. Τοπαλής

Σύνοψη

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη του αποδοτικού φωτισμού δρόμων και οι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας στον φωτισμό δρόμων. Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των λαμπτήρων φθορισμού και των λαμπτήρων υψηλής έντασης εκκένωσης που χρησιμοποιούνται για φωτισμό δρόμων και γίνεται σύγκριση της απόδοσής τους. Ακόμα αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των φωτιστικών σωμάτων στον φωτισμό των δρόμων. Εξετάζονται τόσο τα ηλεκτρικά (αρμονικές κλπ) όσο και τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά δύο κεντρικών συσκευών διαβάθμισης ισχύος (dimming) για φωτιστικά φωτισμού δρόμων: INTELUX και E-BOX.

Παρουσιάζεται το Πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TR 13201 για φωτισμό δρόμων καθώς και το φαινόμενο της θάμβωσης και της φωτορύπανσης και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Τέλος το εν λόγω Πρότυπο εφαρμόζεται σε χαρακτηριστικούς δρόμους του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας για τον υπολογισμό του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας σε αυτούς. Εξετάζονται επίσης με βοήθεια κατάλληλου λογισμικού (RELUX) πιθανά σενάρια επέμβασης στους υπερφωτισμένους δρόμους για αποδοτικό φωτισμό και εξοικονόμηση ενέργειας.

Περίληψη

Σήμερα προσδοκούμε από τον εξωτερικό φωτισμό πολύ περισσότερα από το να μας παρέχει απλά τη δυνατότητα να βλεπουμε την νύχτα. Ο φωτισμός δρόμων έχει γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο για την ασφάλεια κινήσεως πεζών και οχημάτων έναντι ατυχημάτων, αλλά και για να περιορίσει την εγκληματικότητα. Παράλληλα η παγκόσμια κλιματική αλλαγή, το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και η πίεση για μείωση του CO2, είναι κάποια από τα κυρίαρχα θέματα που απασχολούν τον κόσμο στις μέρες μας. Οι πόλεις σε όλον τον κόσμο αντικαθιστούν τις παλιές μη-αποδοτικές, χαμηλής ποιότητας και περιβαλλοντικά βλαβερές εγκαταστάσεις φωτισμού με νέες, πιο αποδοτικές και καλύτερης ποιότητας, που σέβονται τον χρήστη και το περιβάλλον.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια πρώτη προσέγγιση της μελέτης αποδοτικού φωτισμού δρόμων και τρόπων εξοικονόμησης ενέργειας στον φωτισμό δρόμων.

Η διπλωματική εργασία χωρίζεται σε οκτώ κεφαλαία. Στο πρώτο κεφαλαίο δίνονται βασικές γνώσεις φωτοτεχνίας: ο ορισμός των βασικών φωτομετρικών μεγεθών και μονάδων τους, της ενεργειακής φασματικής κατανομής, της χρωματικής απόδοσης μιας φωτεινής πηγής, της θερμοκρασίας χρώματος και του δείκτη χρωματικής απόδοσης.

Στο δεύτερο κεφαλαίο γίνεται αναφορά στον τρόπο λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων φωτεινών πηγών που χρησιμοποιούνται στον φωτισμό δρόμων, όπως είναι ο λαμπτήρας ατμών υδραργύρου, ο λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης, ο λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων, ο λαμπτήρας στερεάς κατάστασης (φωτοεκπέμπουσα δίοδος) και ο συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού. Γίνεται σύγκριση της απόδοσης αυτών και αναφορά στα χαρακτηριστικά των ballasts που χρησιμοποιούν. Ακόμα αναφέρεται η φασματική ευαισθησία του ανθρώπινου οφθαλμού σε συνθήκες νυχτερινής οδήγησης (μεσοπική όραση).

Στο τρίτο κεφαλαίο παρουσιάζονται τα μέρη και τα κύρια χαρακτηριστικά των φωτιστικών σωμάτων, οι διατάξεις στήριξης αυτών και ο τρόπος διάταξής τους για τον φωτισμό των δρόμων και των πλατειών. Παρουσιάζεται ακόμη η κατηγοριοποίηση IP των φωτιστικών σωμάτων ανάλογα με την προστασία κατά της εισόδου νερού και ξένων αντικειμένων.

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται προσέγγιση της εξοικονόμησης ενέργειας σε φωτισμό δρόμων μέσα από συστήματα ελέγχου εξοικονόμησης ενέργειας που πετυχαίνουν διαβάθμιση της ισχύος των φωτιστικών. Παρουσιάζονται οι πηγές εξοικονόμησης ενέργειας σε φωτισμό δρόμων και τα διάφορα είδη συστημάτων dimming για λαμπτήρες εκκένωσης. Γίνεται σύγκριση ως προς τα ηλεκτρικά (αρμονικές) και φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά δύο κεντρικών συστημάτων dimming: INTELUX και E-BOX. Πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές μετρήσεις αυτών των συστημάτων στο Εργαστήριο Φωτοτεχνίας του Ε.Μ.Π.. Γίνεται αναφορά σε θέματα ποιότητας ισχύος και ιδιαίτερα στις πηγές και την επίδραση της αρμονικής παραμόρφωσης της τάσης και του ρεύματος. Δίνονται τα σχετικά Πρότυπα για την αρμονική παραμόρφωση τόσο της τάσης όσο και του ρεύματος.

Το πέμπτο κεφαλαίο αναφέρεται στο βασικό Διεθνές Πρότυπο για φωτισμό δρόμων: ΕΛΟΤ CEN/TR 13201. Δίνεται έμφαση σε εκείνα τα σημεία του Προτύπου που εφαρμόστηκαν κατά την μέτρηση του επιπέδου φωτισμού των δρόμων της Νέας Φιλαδέλφειας. Ορίζεται η θάμβωση και η φωτορύπανση και δίνονται τεχνικές αντιμετώπισής τους. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μετρήσεις λαμπρότητας, έντασης φωτισμού και ομοιομορφίας αυτών σε τυπικούς δρόμους του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας, που πραγματοποίησαν τεχνικοί του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φωτοτεχνίας του Ε.Μ.Π.. Υπολογίζεται το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και προτείνονται πιθανές επεμβάσεις (με την βοήθεια του λογισμικού RELUX) σε αντιπροσωπευτικούς δρόμους του Δήμου της Νεας Φιλαδέλφειας.

Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται συνοπτική οικονομική ανάλυση κόστους του φωτισμού δρόμων σε κόστος επένδυσης, κόστος συντήρησης και κόστος ενέργειας.

Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και αποδοτικό φωτισμό δρόμων. Λαμβάνονται υπόψη προηγούμενες παράγραφοι που αναφέρονται στην απόδοση, στην θερμοκρασία χρώματος και στον δείκτη χρωματικής απόδοσης των λαμπτήρων, στα φαινόμενα της θάμβωσης και της φωτορύπανσης, στον συντελεστή ισχύος (power factor), στην κατηγοριοποίηση IP και στην σωστή συντήρηση του φωτιστικού.

Κατεβάστε την εργασία σε μορφή pdf, μέσω του κάτωθι link.

 

Link :

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

Αναζήτηση
Newsletter
 
 
 
Facebook Group
 
 
Popular Articles
 
 
All rights reserved Copyright © 2004-2010 Όροι Χρήσης Powered by SEO.