Ενημέρωση
Νέα
Εκθέσεις
Δελτία Τύπου
Εκδηλώσεις
Περί Φωτός...
Συνεντεύξεις
Εταιρίες
Εκπαίδευση
Έργα Εταιριών
Ανεξάρτητοι Σχεδιαστές
Εργασίες
Άρθρα
Ιδέες & Λύσεις
Τεχνολογίες
Τεχνο - γνωσία
Περιήγηση
Προϊόντα
Επαγγελματικός
Εσωτερικών Χώρων
Εξωτερικών χώρων
LED
Διακοσμητικά
International Posts
Events
News
 
Διαφημιστικά Banner
φωτιστικά
 
 
Άρθρα / Τεχνο - γνωσία
 
Μέτρηση της φωτορύπανσης  
Δημοσίευση: 13 Δεκεμβρίου 2007
 

Το Light Research Center αναπτύσσει μοντέλο για την μέτρηση της φωτορύπανσης

Με ποιον τρόπο μπορούν οι μελετητές φωτισμού να διασφαλίσουν ότι επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στην προσπάθειά τους να μειώσουν τη φωτορύπανση που προκαλείται στις τοπικές κοινωνίες/πόλεις/χωριά;

Το Lighting Research Center (LRC) αναφέρει ότι, παρόλο που θα περίμενε κανείς ότι ο περιορισμός ή η επιλογή κατάλληλων φωτιστικών εξωτερικού χώρου θα επηρέαζε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση, οι ποσοτικές αναλύσεις υποδεικνύουν πως το αποτέλεσμα δεν είναι αξιοσήμαντο.

Για να «θεραπεύσει» αυτό το κενό, το LRC – σε συνεργασία με μία ομάδα κατασκευαστών εξωτερικού φωτισμού από τη Β. Αμερική και την Ευρώπη- ανέπτυξαν το λεγόμενο δείκτη «Outdoor Site (Lighting) Performance- OSP» (Απόδοση Εξωτερικού Φωτισμού), ένα μοντέλο για την ποσοτικοποίηση της φωτορύπανσης που προκαλείται από συσκευές φωτισμού εξωτερικού χώρου.

Οι κατασκευαστές που συνεργάζονται με το LRC για το OSP είναι οι: Acuity Brands, Lumec, R-Tech/Schreder και η Philips.

Το μοντέλο OSP είναι το πρώτο περιεκτικό, ποσοτικοποιημένο σύστημα υπολογισμού της φωτορύπανσης, βασιζόμενο στη λογική προσέγγιση ότι οι ιδιοκτήτες ενός χώρου θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στους στόχους της σχεδιαστικής μελέτης τους, υπακούοντας όμως παράλληλα και στους κανονισμούς περί φωτορύπανσης που τυχόν υπάρχουν στις τοπικές κοινωνίες τους (Αναφερόμαστε στην Αμερική. Στην Ελλάδα μάλλον δεν υφίστανται ακόμα τέτοιοι κανονισμοί).

Το μοντέλο OSP χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο υπολογισμού το οποίο βασίζεται στα «σύνορα» της ιδιοκτησίας και της επιφάνειας υπό μελέτη. Σύμφωνα με το LRC, η χρησιμοποίηση των ορίων της ιδιοκτησίας θεωρείται η πιο λογική προσέγγιση προκειμένου να υπάρχει ένας «φυσικός» διαχωρισμός μεταξύ της ιδιόκτητης γης και των δημόσιων χώρων.

Το OSP -ως πλαίσιο υπολογισμού- χρησιμοποιεί υπολογιστικές επιφάνειες που μπορούν να δημιουργηθούν από κάθε εμπορικό λογισμικό φωτισμού το οποίο μπορεί να υπολογίσει τις ανακλάσεις φωτός. Συγκεκριμένα, το OSP υπολογίζει το φως το οποίο «διασχίζει» τις υπό εξέταση επιφάνειες προς πάσα κατεύθυνση και παρέχει πρακτική πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του φωτός που απορρέει από κάθε ιδιοκτησία.

Το μοντέλο OSP λαμβάνει υπόψη τους εξής 3 παράγοντες:

Λάμψη, δηλαδή τη μέση φωτεινή ροή στο συνολικά υπολογιζόμενο πλαίσιο της εξεταζόμενης περιοχής, η οποία θεωρείται ενδεικτική της ικανότητας να προκληθεί ουράνια λάμψη

Παραβάσεις, δηλαδή τη μέγιστη φωτεινή ροή που παρατηρείται σε οποιαδήποτε κάθετη υπολογίσιμη επιφάνεια, η οποία είναι ενδεικτική της δυνατότητας «ενόχλησης» των γειτονικών εκτάσεων

Θάμβωση, ο βαθμός στον οποίο η φωτεινή ροή των φωτιστικών καθίσταται ενοχλητική για τους παρατηρητές.

Χρησιμοποιώντας πραγματικές συσκευές φωτισμού, το OSP παρέχει μία ρεαλιστική και ακριβή βάση για την ανάπτυξη περιορισμών στη λάμψη και τις παραβάσεις (όπως ορίζονται παραπάνω). Επιπλέον, το LRC πραγματοποίησε πειράματα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για την ανάπτυξη λογικών κριτηρίων για τον περιορισμό της ενοχλητικής θάμβωσης.

Τα συγκεκριμένα όρια για τη λάμψη, την υπέρβαση και το θάμπωμα συζητούνται από αρκετές ενδιαφερόμενες πλευρές. Οι ερευνητές του LRC έχουν παρουσιάσει σχετικές πληροφορίες σε αρκετές συναντήσεις και συνέδρια του κλάδου.

Η Jennifer Brons, πρωτοπόρος ερευνήτρια στο LRC, αναφέρει ότι πολλοί είναι οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας φωτισμού που υποδεικνύουν το OSP ως υποσχόμενο πρακτικό εργαλείο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτορύπανσης και των αρνητικών επιπτώσεών της.

Το LRC μάλιστα, προσκαλεί μηχανικούς να συμμετάσχουν στο κτίσιμο μίας βάσης δεδομένων, από την οποία θα μπορέσει να διαμορφώσει μία στατιστική βάση για το μοντέλο OSP.

Τα αποτελέσματα της σχετικής εργασίας για το μοντέλο OSP δημοσιεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2007 στην έκδοση «The Lighting Journal» από το Ίδρυμα Μηχανικών Φωτισμού των Ηνωμένων Βασιλείων (U.K.'s Institution of Lighting Engineers -ILE).

Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο OSP μπορείτε να βρείτε στο Outdoor Lighting section του website του LRC.

 

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

Αναζήτηση
Newsletter
 
 
 
Facebook Group
 
 
Popular Articles
 
 
All rights reserved Copyright © 2004-2010 Όροι Χρήσης Powered by SEO.