Ενημέρωση
Νέα
Εκθέσεις
Δελτία Τύπου
Εκδηλώσεις
Περί Φωτός...
Συνεντεύξεις
Εταιρίες
Εκπαίδευση
Έργα Εταιριών
Ανεξάρτητοι Σχεδιαστές
Εργασίες
Άρθρα
Ιδέες & Λύσεις
Τεχνολογίες
Τεχνο - γνωσία
Περιήγηση
Προϊόντα
Επαγγελματικός
Εσωτερικών Χώρων
Εξωτερικών χώρων
LED
Διακοσμητικά
International Posts
Events
News
 
Διαφημιστικά Banner
φωτιστικά
 
 
Ενημέρωση / Νέα
Σελίδες : 1 | 2 | 3
 
Εργαστήριο Φωτοτεχνίας Ε.Μ.Π.  
Δημοσίευση: 25 Ιουνίου 2005
 

Eυχαριστούμε τον καθηγητή κ. Φραγκίσκο Β. Τοπαλή - Υπεύθυνο εργαστηρίου φωτοτεχίας -, για την τιμή που μας έκανε αφιερώνοντας το χρόνο του για την υλοποίηση του σχετικού άρθρου και την περιήγηση μας στο μοναδικό εργαστήριο τεχνολογίας φωτισμού στην Ελλάδα.

 

ΣΕΛ 1 : Εισαγωγή, Υποδομή
ΣΕΛ 2 : Εκπαίδευση, Έρευνα, Παροχή υπηρεσιών
ΣΕΛ 3 : Προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, Δημοσιεύσεις

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η λειτουργία του Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ξεκίνησε περίπου το 1955 στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων. Εν συνεχεία μετεξελίχθηκε σε αυτόνομη εργαστηριακή μονάδα με διακριτές δραστηριότητες στον τομέα του φωτισμού και της φωτομετρίας. Μέχρι σήμερα παραμένει το μοναδικό πανεπιστημιακό εργαστήριο στην Ελλάδα με αντικείμενο την τεχνολογία του φωτισμού. Ανήκει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

2. ΥΠΟΔΟΜΗ

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου εξυπηρετεί τις τρεις κύριες δραστηριότητές του που είναι η εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών, η επιστημονική έρευνα και οι φωτομετρήσεις υλικών εγκαταστάσεων φωτισμού που παράγονται από Ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

Μεταξύ των σημαντικότερων διατάξεων του Εργαστηρίου συγκαταλέγονται τρία γωνιοφωτόμετρα για τη μέτρηση της κατανομής της φωτεινής έντασης φωτιστικών σωμάτων. Το πρώτο έχει τη δυνατότητα περιστροφής του φωτιστικού σώματος (CIE type 3). Η πηγή περιστρέφεται περί κατακόρυφου ή/και οριζόντιου άξονα (Σχήμα 1). Η κεφαλή του φωτομέτρου παραμένει σταθερή. Η απόσταση μεταξύ του φωτιστικού και του φωτοαισθητήρα μπορεί να μεταβάλλεται ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση φωτιστικών οποιωνδήποτε διαστάσεων. Η διάταξη αυτή χρησιμοποιείται για τη φωτομέτρηση διαφόρων τύπων φωτιστικών σωμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Η χρησιμοποίηση ενός βοηθητικού αισθητήρα επιτρέπει τη μέτρηση φωτιστικών ανεξαρτήτως της θέσης λειτουργίας των λαμπτήρων τους.

Σχήμα 1 Γωνιοφωτόμετρο με δυνατότητα περιστροφής του φωτιστικού (CIE type 3).

Οι μετρήσεις διεξάγονται στα γνωστά επίπεδα C ή σε κωνικές επιφάνειες. Η διάταξη υπέστη μερικές μηχανικές μετατροπές οι οποίες κατέστησαν εφικτές τις μετρήσεις στα επίπεδα Α και Β. Το σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και ελεγχόμενο από υπολογιστή.

Η δεύτερη διάταξη είναι ένα παλαιό σπειροειδές γωνιοφωτόμετρο το οποίο μετατράπηκε πρόσφατα σε γωνιοφωτόμετρο με κινητή την κεφαλή του φωτομέτρου (CIE type 1). Το φωτιστικό περιστρέφεται περί κατακόρυφο άξονα παραμένοντας στην ίδια θέση (Σχήμα 2). Η κεφαλή του φωτομέτρου κινείται σε κατακόρυφο επίπεδο, επί κύκλου με κέντρο το φωτιστικό. Οι μετρήσεις διεξάγονται στα επίπεδα A, B ή C. Το γωνιοφωτόμετρο αυτό χρησιμοποιείται επίσης για τη μέτρηση της φωτεινής ροής φωτεινών πηγών με ολοκλήρωση της κατανομής της έντασης σε σφαιρική επιφάνεια.

Σχήμα 2 Γωνιοφωτόμετρο με κινητό φωτοαισθητήρα (CIE type 1).

Το τρίτο γωνιοφωτόμετρο αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο από μεταπτυχιακούς φοιτητές για τη μέτρηση μικρών φωτεινών πηγών και φανών σημάνσεως (ναυσιπλοΐας, αεροπλοΐας κ.λπ.). Ομοιάζει με το πρώτο αλλά διακρίνεται για τις μικρές διαστάσεις του και τη δυνατότητα εύκολης μεταφοράς του σε άλλο τόπο μετρήσεων. Όλα τα ανωτέρω γωνιοφωτόμετρα είναι πλήρως αυτοματοποιημένα και ελέγχονται από προσωπικό υπολογιστή.

Πέραν αυτών, διατίθεται ένα εξ? ολοκλήρου χειροκίνητο σύστημα που χρησιμοποιείται μόνο για την εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών. Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει επίσης ερευνητικά φωτόμετρα με κεφαλές μέτρησης έντασης φωτισμού, λαμπρότητας και έντασης ακτινοβολίας.

Η διακρίβωση των οργάνων έντασης φωτισμού διεξάγεται με πρότυπες φωτεινές πηγές διακριβωμένες σε μονάδες φωτεινής έντασης από διαπιστευμένα εργαστήρια. Το Εργαστήριο διαθέτει επίσης φορητά όργανα για μέτρηση έντασης φωτισμού, λαμπρότητας οθονών υπολογιστών και λαμπρότητας οδοστρωμάτων.

Τρεις ολοκληρώνουσες σφαίρες (Ulbricht) χρησιμοποιούνται για μετρήσεις φωτεινής ροής και απόδοσης φωτιστικών, μετρήσεις χρώματος και ανακλαστικότητας υλικών.
Η πρώτη, διαμέτρου 2.5 m (Σχήμα 3), χρησιμοποιείται κυρίως για μετρήσεις φωτεινής ροής λαμπτήρων και μετρήσεις βαθμού απόδοσης (LOR) φωτιστικών σωμάτων παντός τύπου (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου). Χρησιμοποιείται επίσης για τη μέτρηση της φωτεινής απόδοσης φωτιστικών ασφαλείας στο χρονικό διάστημα της εκφόρτισής τους.
Η δεύτερη σφαίρα, διαμέτρου 1 m, χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση της φωτεινής ροής λαμπτήρων με τη χρησιμοποίηση πρότυπων φωτεινών πηγών ?διακριβωμένων σε μονάδες φωτεινής ροής- και πρότυπων ballast που διαθέτει το Εργαστήριο.

Σχήμα 3 Ολοκληρώνουσα σφαίρα διαμέτρου 2,5 m.

Η τρίτη ολοκληρώνουσα σφαίρα (Σχήμα 4) με τη μικρότερη διάμετρο (0.25 m) χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή μετρήσεων χρώματος και ανακλαστικότητας ή διαπερατότητας οπτικών υλικών (έγχρωμοι φακοί, διαχύτες, κάτοπτρα φωτιστικών κ.λπ.).

Σχήμα 4 Ολοκληρώνουσα σφαίρα για μέτρηση χρώματος, ανακλαστικότητας και διαπερατότητας.

Οι μετρήσεις χρώματος εκτελούνται με διάφορα φασματοφωτόμετρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένα παλαιό σύστημα υψηλής ακρίβειας με μονοχρωμάτορα και εναλλασσόμενους αισθητήρες υπεριώδους ακτινοβολίας (UV-A, B, C), ορατού φωτός και υπερύθρου (IR-A,B). Όμως, οι περισσότερες μετρήσεις διεξάγονται με δύο σύγχρονες φασματοφωτομετρικές διατάξεις με φράγματα περίθλασης (Σχήμα 5).

Η λειτουργία τους ελέγχεται με υπολογιστή και οι μετρήσεις αναλύονται με το σχετικό λογισμικό. Η πρώτη διάταξη χρησιμοποιείται για μετρήσεις χρώματος ενώ η άλλη για μετρήσεις στο ορατό φως και στο υπεριώδες δεδομένου ότι είναι εξοπλισμένη με δύο φράγματα περίθλασης, ένα για την περιοχή του ορατού και ένα για την περιοχή του υπεριώδους. Η διακρίβωση των οργάνων αυτών επιτυγχάνεται με πρότυπες φωτεινές πηγές που παρέχονται από τον ίδιο κατασκευαστή των οργάνων. Διατίθενται επίσης και άλλες πηγές, διακριβωμένες σε μονάδες θερμοκρασίας χρώματος μέλανος σώματος, για ερευνητικούς κυρίως σκοπούς.

Σχήμα 5 Διάταξη μέτρησης ανακλαστικότητας.

Πέραν των ανωτέρω, ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει διάφορα όργανα για ηλεκτρολογικούς ελέγχους ασφαλείας εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η διάταξη τεχνητής βροχής, θάλαμοι ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας, αναλυτές ισχύος, παλμογράφοι, βολτόμετρα, αμπερόμετρα, μετρητές συχνότητας, θερμοστοιχεία, καταγραφικά, ενισχυτές, γεννήτριες συχνοτήτων, μετασχηματιστές, πηγές ρεύματος και τάσης, συστήματα δειγματοληψίας και πλήρης εξοπλισμός μηχανουργείου.

 

 
Σελίδες : 1 | 2 | 3
 

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

Αναζήτηση
Newsletter
 
 
 
Facebook Group
 
 
Popular Articles
 
 
All rights reserved Copyright © 2004-2010 Όροι Χρήσης Powered by SEO.