Ενημέρωση
Νέα
Εκθέσεις
Δελτία Τύπου
Εκδηλώσεις
Περί Φωτός...
Συνεντεύξεις
Εταιρίες
Εκπαίδευση
Έργα Εταιριών
Ανεξάρτητοι Σχεδιαστές
Εργασίες
Άρθρα
Ιδέες & Λύσεις
Τεχνολογίες
Τεχνο - γνωσία
Περιήγηση
Προϊόντα
Επαγγελματικός
Εσωτερικών Χώρων
Εξωτερικών χώρων
LED
Διακοσμητικά
International Posts
Events
News
 
Διαφημιστικά Banner
Naxos island Greece
 
 
Ενημέρωση / Νέα
Σελίδες : 1 | 2 | 3
 
Εργαστήριο Φωτοτεχνίας Ε.Μ.Π.  
Δημοσίευση: 25 Ιουνίου 2005
 

Eυχαριστούμε τον καθηγητή κ. Φραγκίσκο Β. Τοπαλή - Υπεύθυνο εργαστηρίου φωτοτεχίας -, για την τιμή που μας έκανε αφιερώνοντας το χρόνο του για την υλοποίηση του σχετικού άρθρου και την περιήγηση μας στο μοναδικό εργαστήριο τεχνολογίας φωτισμού στην Ελλάδα.

 

ΣΕΛ 1 : Εισαγωγή, Υποδομή
ΣΕΛ 2 : Εκπαίδευση, Έρευνα, Παροχή υπηρεσιών
ΣΕΛ 3 : Προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, Δημοσιεύσεις

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η πρωταρχική δραστηριότητα του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση στο φωτισμό των φοιτητών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Προς τούτο διδάσκεται το μάθημα ?Τεχνολογία φωτισμού? στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου (3ο έτος σπουδών) το οποίο περιλαμβάνει 2 ώρες/εβδομάδα διδασκαλία θεωρίας φωτισμού/φωτομετρίας και 2 ώρες/εβδομάδα εργαστηριακή εξάσκηση και μελέτες φωτισμού. Στοιχεία της θεωρίας φωτισμού με έμφαση στη διαχείριση ενέργειας διδάσκονται στα πλαίσια 2 μαθημάτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ?Παραγωγή και διαχείριση ενέργειας?.

Η εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών αρχίζει με τη μέτρηση της φωτεινής κατανομής φωτιστικών διαφόρων τύπων και τη σχεδίαση των διαγραμμάτων πολικής κατανομής της. Εν συνεχεία υπολογίζεται η κατανομή της λαμπρότητας, η σχεδίαση των διαγραμμάτων θάμβωσης και ο υπολογισμός της κλάσης θάμβωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές. Υπολογίζεται επίσης η ζωνική κατανομή της φωτεινής ροής, οι συντελεστές απόδοσης και η κατηγοριοποίηση των φωτιστικών σύμφωνα με τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους διεθνώς. Οι μετρήσεις διεξάγονται με τα διατιθέμενα γωνιοφωτόμετρα, είτε τα αυτοματοποιημένα είτε το ειδικά σχεδιασμένο χειροκίνητο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν επίσης τη μέτρηση της φωτεινής ροής λαμπτήρων και φωτιστικών με τις ολοκληρώνουσες σφαίρες του Εργαστηρίου ή με γωνιοφωτομέτρηση και ολοκλήρωση της κατανομής της φωτεινής έντασης.

Οι βασικές αρχές της χρωματομετρίας διδάσκονται επίσης στα πλαίσια του μαθήματος συνοδευόμενες από μετρήσεις με φασματοφωτόμετρα με μονοχρωμάτορες ή φράγματα περίθλασης. Οι φοιτητές μετρούν το φάσμα φωτεινών πηγών και το χρώμα (χρωματικές συντεταγμένες) έγχρωμων υλικών διαφανών ή αδιαφανών.

Πρόσφατα προστέθηκαν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης στοιχεία ελέγχου ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας φωτιστικών σωμάτων (απώλεια παρεμβολής).

Πέραν των ανωτέρω, οι φοιτητές εκπονούν ανεξάρτητες εργασίες όπως π.χ. ειδικές μελέτες φωτισμού (προσόψεων κτιρίων, ναών, γηπέδων κ.λπ.), φωτομετρήσεις (λαμπρότητας οδοστρωμάτων κ.λπ.) και μερικές φορές κατασκευάζουν μικρά κυκλώματα (λέϊζερ, αισθητήρων φωτισμού, γωνιομετρητών κ.λπ.). Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των επιδόσεων στη γραπτή εξέταση, στην εργαστηριακή εξάσκηση και στην ανεξάρτητη εργασία.

Το τελευταίο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών αφιερώνεται αποκλειστικά στη διπλωματική εργασία. Μερικοί από τους φοιτητές επιλέγουν τον τομέα του φωτισμού και της φωτομετρίας για τη διπλωματική τους εργασία. Τα θέματα ποικίλουν από τις μελέτες φωτισμού και την ορθολογική χρήση ενέργειας σε εγκαταστάσεις φωτισμού έως την πειραματική έρευνα και την ανάπτυξη λογισμικού. Μερικές από τις εργασίες αυτές εντάσσονται σε ευρύτερα ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου και κάποιοι φοιτητές χρηματοδοτούνται για τη συμμετοχή τους.

4. ΈΡΕΥΝΑ

Η επιστημονική έρευνα διεξάγεται από το μόνιμο προσωπικό του Εργαστηρίου αλλά κυρίως από τους υποψήφιους διδάκτορες και άλλους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ένα από τα σημαντικά αντικείμενα έρευνας είναι η μεσοπική όραση. Δύο υποψήφιοι διδάκτορες εργάζονται με σημαντικό αριθμό ανθρώπινων υποκειμένων διαφόρων ηλικιών για τον πειραματικό προσδιορισμό της ευαισθησίας του ανθρώπινου οφθαλμού στην περιοχή της μεσοπικής όρασης. Ένας επιπλέον υποψήφιος διδάκτωρ εκπονεί τη διατριβή του σε θέματα οδικής ασφάλειας υπό μεσοπικές συνθήκες όρασης. Η έρευνα στα θέματα αυτά περιλαμβάνει επίσης τη μέτρηση των μεσοπικών χαρακτηριστικών των φωτεινών πηγών και την πραγματική φωτεινή απόδοσή τους στα μεσοπικά επίπεδα. Εξετάζονται οι φωτομετρικές παράμετροι των διατιθεμένων στο εμπόριο λαμπτήρων υπό διάφορες οπτικές συνθήκες. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά εργαστηριακών ελέγχων καθ? όλο το χρόνο ζωής των λαμπτήρων με τη χρησιμοποίηση συμβατικής και ηλεκτρονικής έναυσης και μάλιστα σε συγκεκριμένες στάθμες φωτεινότητας (dimming). Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν τη μέτρηση όλων των φωτοτεχνικών και ηλεκτροτεχνικών χαρακτηριστικών και φθάνουν μέχρι τη φασματική κατανομή του παραγόμενου φωτός, τη μεταβολή της φωτεινής ροής και τις αρμονικές διαταραχές.

Μερικοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές αλλά κυρίως ένας υποψήφιος διδάκτωρ εργάζονται στην περιοχή της ορθολογικής χρήσης ενέργειας σε συστήματα φωτισμού και την αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού. Η έρευνα περιλαμβάνει ευφυή συστήματα ρύθμισης του τεχνητού φωτισμού σύμφωνα με τον υφιστάμενο φυσικό φωτισμό, αξιοποίηση των οπτικών ιδιοτήτων υλικών σκίασης για βέλτιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού κ.λπ.

Ένας υποψήφιος διδάκτωρ συνέβαλε στην υλοποίηση ενός παθητικού πυρηλιομετρικού σαρωτή για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των συστατικών και αερολυμάτων της ατμόσφαιρας (Σχήμα 6). Το σύστημα παρακολουθεί αυτόματα την πορεία του ήλιου και καταγράφει το φάσμα του στην περιοχή του υπεριώδους, ορατού και κοντινού υπερύθρου (180-1000 nm με ανάλυση 0.5 nm). Το λογισμικό που αναπτύχθηκε από έναν από τους εταίρους του έργου υπολογίζει τα συστατικά και τους ρύπους της ατμόσφαιρας.

Σχήμα 6 Παθητικός σαρωτής ηλιακής ακτινοβολίας για τη μέτρηση ατμοσφαιρικών ρύπων.

Αντικείμενο έρευνας άλλου υποψήφιου διδάκτορα αποτελεί η προσομοίωση των λαμπτήρων φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση, ειδικότερα δε του φαινομένου ?light flicker? το οποίο παράγεται με τροφοδότηση του λαμπτήρα με ημιτονοειδή τάση διαμορφωμένη κατά πλάτος από ημιτονοειδές σήμα χαμηλότερης συχνότητας ή παραμορφωμένο από inter-harmonics. Στην ίδια περιοχή εργάζεται άλλος υποψήφιος για τη μοντελοποίηση του φαινομένου γήρανσης των ηλεκτροδίων του λαμπτήρα φθορισμού και τον εκ των προτέρων προσδιορισμό της διάρκειας ζωής του μέσω μετρήσεων.

Ένα άλλο αντικείμενο έρευνας είναι η πειραματική διερεύνηση των φωτοτεχνικών και ηλεκτροτεχνικών χαρακτηριστικών των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση και ο προσδιορισμός των συνεπειών στην κατανάλωση ενέργειας και στην ποιότητα ισχύος που θα προκαλέσει η χρησιμοποίησή τους σε μεγάλη κλίμακα προς αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεων. Ένας υποψήφιος διδάκτωρ εργάζεται στο θέμα αυτό πειραματικά και ένας δεύτερος θεωρητικά. Στα πλαίσια της έρευνας αναπτύχθηκε μια μετρητική διάταξη σε περιβάλλον LabView με πραγματικά και εικονικά όργανα για τη μέτρηση ισχύος και την ανάλυση αρμονικών σε λαμπτήρες εκκένωσης. Το σύστημα περιλαμβάνει αναλυτή φάσματος και ισχύος καθώς και γεννήτρια κυματομορφών για τροφοδότηση των λαμπτήρων με παραμορφωμένες τάσεις. Ο δεύτερος υποψήφιος διδάκτωρ έχει προσομοιώσει διάφορα πραγματικά ηλεκτρικά δίκτυα για την ανάλυση και τον υπολογισμό των αρμονικών παραμορφώσεων υπό διάφορα σενάρια διείσδυσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού με ηλεκτρονική έναυση. Μερικές από τις προσομοιώσεις αφορούν ασθενή ηλεκτρικά δίκτυα απομονωμένων Ελληνικών νησιών που τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα οποία μπορεί η παραμόρφωση να υπερβεί τα διεθνώς επιτρεπόμενα όρια.

Το Εργαστήριο έχει εμπλακεί πρόσφατα σε έργα εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στα πλαίσια της έρευνας αυτής έχει μελετηθεί ένα αυτόνομο και ένα ημιαυτόνομο σύστημα οδικού φωτισμού με φωτοβολταϊκή κυψέλη. Προς το παρόν αναζητάται χρηματοδότηση για την υλοποίηση του πρωτοτύπου με πρώτο στόχο το φωτισμό εξωτερικών χώρων της πολυτεχνειούπολης ώστε να ελεγχθεί η αποδοτικότητά του και η συμπεριφορά του υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Μια άλλη ομάδα φοιτητών ανέπτυξε πακέτο λογισμικού για μελέτες φωτισμού δρόμων (Σχήμα 7) που είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε κατασκευαστή φωτιστικών να εισάγει τα δεδομένα των δικών του φωτιστικών.

Σχήμα 7 ?Roadlux?: Λογισμικό για μελέτες φωτισμού δρόμων.

5. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Εργαστηρίου είναι η διεξαγωγή φωτομετρήσεων και ελέγχων ποιότητας σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων φωτισμού. Οι έλεγχοι διεξάγονται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά. Οι εκδιδόμενες εκθέσεις φωτομετρήσεων είναι σε δύο γλώσσες (Ελληνική και Αγγλική) για χρήση πέραν των συνόρων της χώρας. Πρακτικά μετρώνται όλοι οι τύποι φωτιστικών και φωτεινών πηγών: φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, φωτιστικά ασφαλείας, φανοί σημάνσεως (οδικής κυκλοφορίας, ναυσιπλοΐας, αεροπλοΐας κ.ά.), ανακλαστικά σήματα, διαχύτες και κάτοπτρα φωτιστικών κ.λπ.

Οι πιο συνήθεις μετρήσεις είναι οι εξής:
1) Κατανομή φωτεινής έντασης φωτιστικών παντός τύπου,
2) Φωτεινή ροή φωτιστικών και λαμπτήρων παντός τύπου,
3) Λαμπρότητα και κλάσης θάμβωσης φωτεινών πηγών,
4) Λαμπρότητα επιφανειών (οθόνες, δρόμοι κ.λπ.),
5) Χρώμα διαφανών και αδιαφανών υλικών,
6) Χρώμα και φάσμα φωτεινών πηγών,
7) Ανακλαστικότητα, διαπερατότητα και απορροφητικότητα διαφόρων υλικών,
8) Διάρκεια ζωής λαμπτήρων.

Ηλεκτρολογικές μετρήσεις και έλεγχοι ασφαλείας φωτιστικών (σε τεχνητή βροχή, υγρασία, θερμοκρασία κ.λπ.) διεξάγονταν κατά το παρελθόν ?και υπάρχει ακόμη η δυνατότητα- όμως η δραστηριότητα αυτή διεκόπη λόγω του φόρτου εργασίας στο πεδίο των φωτομετρήσεων.

Στις υπηρεσίες του Εργαστηρίου προσφεύγουν αρκετοί κατασκευαστές φωτιστικών και άλλων υλικών φωτισμού οι οποίοι με τα αποτελέσματα των φωτομετρήσεων προωθούν τις πωλήσεις ή εξαγωγές τους και διεκδικούν έργα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Μερικές φορές οι φωτομετρήσεις χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ή βελτίωση νέων προϊόντων οπότε η συμβολή του Εργαστηρίου είναι συμβουλευτική. Τέτοιου είδους έργα έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα βιομηχανικής έρευνας, πιστοποίησης, προώθησης εξαγωγών κ.λπ.

 

 
Σελίδες : 1 | 2 | 3
 

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

Αναζήτηση
Newsletter
 
 
 
Facebook Group
 
 
Popular Articles
 
 
All rights reserved Copyright © 2004-2010 Όροι Χρήσης Powered by GREED PROMO.