Ενημέρωση
Νέα
Εκθέσεις
Δελτία Τύπου
Εκδηλώσεις
Περί Φωτός...
Συνεντεύξεις
Εταιρίες
Εκπαίδευση
Έργα Εταιριών
Ανεξάρτητοι Σχεδιαστές
Εργασίες
Άρθρα
Ιδέες & Λύσεις
Τεχνολογίες
Τεχνο - γνωσία
Περιήγηση
Προϊόντα
Επαγγελματικός
Εσωτερικών Χώρων
Εξωτερικών χώρων
LED
Διακοσμητικά
International Posts
Events
News
 
Διαφημιστικά Banner
Naxos island Greece
 
 
Ενημέρωση / Νέα
 
Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού στα κτίρια του δημοσίου  
Δημοσίευση: 03 Οκτωβρίου 2008
 

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με καταληκτική ημερομηνία την 31/05/09.

Σε απόφαση των υπουργών εσωτερικών, οικονομίας και ανάπτυξης η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 17/6/2008, αναφέρονται μεταξύ άλλων θέματα όπως η «Μείωση αέργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων», η «Προληπτική συντήρηση κλιματιστικών εγκαταστάσεων», η «Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού» και η «Εγκατάσταση διατάξεων αυτοματισμού», στα κτίρια του δημοσίου (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1122 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Απόφαση Αριθμ. Δ6/Β/14826).

Συγκεκριμένα όσον αφορά το φωτισμό αναφέρεται:

1. Μέχρι την 31.5.2009 αντικαθίστανται, στα κτίρια του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα), όλα τα φωτιστικά σώματα που αποτελούνται από λαμπτήρες πυρακτώσεως ή φθορισμού κλάσης ενεργειακής απόδοσης κατώτερης της Β', κατά το παράρτημα IV της υπ' αριθμ. Δ6/Β/13897/15.09.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 1792), με λαμπτήρες φθορισμού κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α' ή Β', εφοδιασμένους με ενσωματωμένο ή εξωτερικό στραγγαλιστικό πηνίο, τύπου ηλεκτρονικού ή ηλεκτρονικού με ρύθμιση και εναλλακτικά μαγνητικού τύπου υψηλής απόδοσης, αποκλειόμενης της χρήσης μαγνητικών πηνίων υψηλών απωλειών και τύπου standard, με εφαρμογή, κατά τα λοιπά, της κοινής υπουργικής απόφασης Δ6/Β/17682/16.10.2001 (ΦΕΚ Β' 1407), λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2. Τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα χαμηλής ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων που υπάρχουν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας. Τα φωτιστικά σώματα κάθε νέας εφεξής προμήθειας πρέπει να διαθέτουν τα τεχνικά ενεργειακά χαρακτηριστικά και να συμμορφώνονται με τις ενεργειακές απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η ρύθμιση των επιπέδων του φωτισμού σε κάθε χώρο των κτιρίων της ανωτέρω παραγράφου, θα γίνεται σύμφωνα με τα επίπεδα φωτεινότητας που τίθενται από το πρότυπο CEN Standard EN12464−1, το οποίο καθορίζει τα επίπεδα φωτισμού ανάλογα με το είδος του χώρου και τις εργασίες που γίνονται σε αυτό, όπως αυτά ταξινομούνται στο παράρτημα Ι. Στην περίπτωση όπου τα επίπεδα φωτισμού, χωρίς την παρουσία ηλιακού φωτός, διαφέρουν κατά 150 τουλάχιστον lux από τα οριζόμενα επίπεδα, τοποθετούνται ή αφαιρούνται οι κατάλληλες φωτιστικές διατάξεις σε κάθε χώρο.

 


Αναζήτηση
Newsletter
 
 
 
Facebook Group
 
 
Popular Articles
 
 
All rights reserved Copyright © 2004-2010 Όροι Χρήσης Powered by GREED PROMO.