Ενημέρωση
Νέα
Εκθέσεις
Δελτία Τύπου
Εκδηλώσεις
Περί Φωτός...
Συνεντεύξεις
Εταιρίες
Εκπαίδευση
Έργα Εταιριών
Ανεξάρτητοι Σχεδιαστές
Εργασίες
Άρθρα
Ιδέες & Λύσεις
Τεχνολογίες
Τεχνο - γνωσία
Περιήγηση
Προϊόντα
Επαγγελματικός
Εσωτερικών Χώρων
Εξωτερικών χώρων
LED
Διακοσμητικά
International Posts
Events
News
 
Διαφημιστικά Banner
Naxos island Greece
 
 
Άρθρα / Ιδέες & Λύσεις
 
Δυναμικός φωτισμός  
Δημοσίευση: 05 Δεκεμβρίου 2008
 

Δημιουργία ατμόσφαιρας ανάλογη με τη δραστηριότητα ή διάθεση του ανθρώπου...

Ενώ τα επίπεδα της φωτεινότητας (dimming) μιας πηγής φωτός είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της που είναι δυνατό να ελεγχθεί και να ρυθμιστεί, κάποια άλλα χαρακτηριστικά όπως η θερμοκρασία χρώματος και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης είναι σταθερά και αμετάβλητα και για την κάθε εφαρμογή επιλέγεται και ο ανάλογος λαμπτήρας.

Ο δυναμικός φωτισμός, δηλαδή η δημιουργία ατμόσφαιρας ανάλογη με τη δραστηριότητα ή διάθεση του ανθρώπου είναι ένας χώρος στον οποίο έχουν επικεντρωθεί οι προσπάθειες των μεγάλων εταιριών φωτισμού.Δυναμικός φωτισμός με φωτιστικά πολλαπλών πηγών φωτός.

Κάποια προϊόντα ήδη υπάρχουν στην αγορά τα οποία δίνουν τη δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χρώματος. Αυτά τα προϊόντα κάνουν χρήση πολλαπλών πηγών φωτός με κάποιες από τις πηγές να παράγουν ζεστό λευκό φως, δηλαδή φως με χαμηλή θερμοκρασία χρώματος και οι υπόλοιπες ψυχρό φως. Η επιλογή επιπέδων φωτεινότητας της καθεμιάς πηγής δίνουν τη δυνατότητα επιλογής και της ολικής θερμοκρασίας του φωτιστικού. Έτσι για παράδειγμα ένα συνολικά ψυχρό λευκό φως μπορεί να επιλεγεί κατά τη διάρκεια εργασίας που απαιτεί ιδιαίτερη συγκέντρωση ενώ ένα ζεστό φως δίνει μια περισσότερο άνετη ατμόσφαιρα όπου ο άνθρωπος μπορεί να χαλαρώσει και να ηρεμήσει.

Επίσης με τη χρήση λαμπτήρων που να καλύπτουν τα πρωτεύοντα χρώματα (κόκκινο, πράσινο και μπλε) πλήθος χρωμάτων μπορεί να δημιουργηθεί και ο φωτισμός του χώρου να γίνει με πάρα πολλές επιλογές.


Για τη δημιουργία όλων των χρωμάτων γίνεται χρήση τριών λαμπτήρων σε ένα φωτιστικό σώμα.

Τα μειονέκτημα της χρήσης πολλαπλών πηγών φωτός για δημιουργία ατμόσφαιρας είναι ότι ακριβά οπτικά μέσα χρειάζονται έτσι ώστε το εκπεμπόμενο φως να διαχυθεί με ορογένεια και αυτό συνήθως σημαίνει απώλειες έως και 50% της παραγόμενης ποσότητας φωτός. Οι λαμπτήρες φθορισμού είναι αυτοί που κυρίως χρησιμοποιούνται σε προϊόντα δημιουργίας ατμόσφαιρας αν και η χρήση πολλαπλών LEDs ή λαμπτήρων πυράκτωσης με κατάλληλα φίλτρα θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν. Μια ακόμη δημοφιλής εφαρμογή αυτών των προϊόντων είναι η χρήση τους σε χώρους που δεν φωτίζονται με φυσικό φως και έτσι μπορούν να προσομοιώνουν το φως του ηλίου και τις αλλαγές στη θερμοκρασία χρώματος που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.


Δυναμικός φωτισμός με φωτιστικά πολλαπλών πηγών φωτός.

Διάφορες προσπάθειες γίνονται για τη δημιουργία φωτιστικών που θα προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χρώματος κάνοντας χρήση μόνο μιας πηγής.

Μια ιδέα είναι η χρήση δυο διαφορετικών φωσφοριζουσών πουρών στον ίδιο σωλήνα εκκένωσης και η επιλεκτική διέγερση τους με αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του λαμπτήρα και κατά συνέπεια της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας του ενεργού μέσου. Η εναλλαγή της παροχής ρεύματος από συνεχή σε παλμική για παράδειγμα επηρεάζει τη σχετική ένταση των γραμμών ακτινοβολίας του υδραργύρου και διαφορετικές γραμμές μπορούν να διεγείρουν διαφορετικές πούδρες. Πάνω στην ίδια αρχή της αλλαγής τρόπου λειτουργίας μπορεί να γίνει επιλογή διέγερσης μεταξύ δυο διαφορετικών ενεργών μέσων με διαφορετικά ενεργειακά επίπεδα (επίσης μεταξύ ενεργού μέσου και ρυθμιστικού αερίου) τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να διεγείρουν διαφορετικές πούδρες.

Ακόμα μια ιδέα είναι αυτή της αυξομείωσης της έντασης ρεύματος με σκοπό την διαχώριση μιγμάτων ενεργών μέσων μέσω του φαινόμενου της καταφόρησης, μια τεχνική που ακολουθείται σε σωλήνες εκκένωσης τόσο χαμηλής όσο και υψηλής (HID) πίεσης.

Παλμική λειτουργία.

Η χρήση παλμικού ρεύματος έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στο χώρο της έρευνας πηγών φωτός και μερικές από τις νέες ιδέες έχουν ήδη πάρει το δρόμο τους προς την παραγωγή νέων προϊόντων.

Για ένα σωλήνα εκκένωσης συγκεκριμένης ισχύος, η αλλαγή από συνεχόμενη παροχή ηλεκτρονίων στο ενεργό μέσο (είτε αυτή είναι μίας είτε εναλλασσόμενης πολικότητας) σε παλμική λειτουργία σημαίνει αλλαγή της μέσης ενέργειας των ηλεκτρονίων αφού η ισχύς κατά τη διάρκεια των παλμών θα έφτανε υψηλά επίπεδα (τόσο η τιμή της τάσης όσο και τής έντασης) προκειμένου η μέση τιμή ισχύος να παραμείνει ίδια. Η αλλαγή αυτή στη μέση ενέργεια ηλεκτρονίων, η οποία μετατοπίζεται σε υψηλότερα επίπεδα, έχει σημαντική επίδραση στο εκπεμπόμενο φάσμα της πηγής.


Κυματοσυναρτήσεις εφαρμοσμένης τάσης για συνεχόμενη και παλμική λειτουργία σωλήνα εκκένωσης.

Ας δούμε την περίπτωση του υδραργύρου τον οποίο συναντούμε στη πλειοψηφία των εμπορικών λαμπτήρων για γενικό φωτισμό.

Το εκπεμπόμενο φάσμα του υδραργύρου υπό συνεχή παροχή ενέργειας (συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα) σε σωλήνα εκκένωσης χαμηλής πίεσης είναι γνωστό, με τη γραμμή συντονισμού στα 254 nm να κυριαρχεί και να είναι αυτή η γραμμή η οποία διεγείρει τις φωσφορίζουσες πούδρες με αποτέλεσμα την εκπομπή ορατού φωτός.

Στην περίπτωση παλμικής λειτουργίας του σωλήνα εκκένωσης (παλμοί διάρκειας μερικών μικροδευτερολέπτων και συχνότητας μερικών kΗz), η μέση ενέργεια των ηλεκτρονίων αυξάνεται με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο βαθμός ιονισμού των ατόμων υδραργύρου και ο βαθμός διέγερσης τους σε υψηλοτέρα ενεργειακά επίπεδα από αυτό του συντονισμού. Το φάσμα δείχνει τις γραμμές εκπομπής στο κοντινό υπεριώδες (313 και 365 nm) και ορατό με αυξημένη σχετική ένταση εις βάρους της γραμμής συντονισμού. Η σχέση αυτή των εντάσεων μπορεί να ελεγχθεί, ελέγχοντας τη διάρκεια ή συχνότητα των παλμών. Μια εφαρμογή αυτής της δυνατότητας είναι η χρήση γραμμών εκπομπής κοντινότερες στο ορατό (σε περίπτωση που η παλμική λειτουργία αυξάνει την ένταση τους σε σημαντικά επίπεδα) για διέγερση των φωσφοριζουσών πουδρών με σκοπό τη μείωση απωλειών Stokes.

Μια άλλη εφαρμογή είναι η χρήση δύο διαφορετικών φωσφοριζουσών πουδρών με καθεμιά ευαίσθητη σε διαφορετική γραμμή εκπομπής (για παράδειγμα μία πούδρα ευαίσθητη στη γραμμή συντονισμού 254 νανομέτρων που κυριαρχεί στο φάσμα υπό ψευδο-συνεχή παροχή ρεύματος και μία άλλη πούδρα ευαίσθητη στα 365 νανόμετρα που κυριαρχεί υπό παλμικές συνθήκες). Η εναλλαγή τρόπου λειτουργίας του σωλήνα εκκένωσης και η μεθόδευση της διάρκειας παλμών ή συχνότητάς τους, θα επέτρεπε και τη μεθόδευση του εκπεμπόμενου φωτός (εναλλαγή χρώματος ή θερμοκρασίας χρώματος λευκού φωτός).

Το κείμενο είναι απόσπασμα από το βιβλίο Τεχνητές Πηγές Φωτός του Δρ. Σπύρου Κιτσινέλη.

 

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

Αναζήτηση
Newsletter
 
 
 
Facebook Group
 
 
Popular Articles
 
 
All rights reserved Copyright © 2004-2010 Όροι Χρήσης Powered by GREED PROMO.